Zápis do 1. třídy

8.3.2021 09:15 / Leona Mechúrová

Ve dnech 6. - 9. dubna proběhnou zápisy do 1.tříd pro šk. rok 2021/22.  Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole. 

 

Vážení rodiče (zákonní zástupci),

blíží se období zápisů do prvních tříd. Velmi rádi bychom přivítali vaše děti i s vámi u nás ve škole. Vzhledem k tomu, že současná epidemiologická situace nedovoluje osobní účast ve škole, budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a rodičů podobně jako tomu bylo v loňském roce na jaře. 

Zápisy budoucích prvňáčků naší školy proběhnou ve dnech 6. – 9. dubna 2021. Zápis do školy ve školním roce 2021/22 je určen dětem narozeným od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

V těchto dnech odevzdejte prosím vyplněné a podepsané tiskopisy z přílohy tohoto příspěvku do školní schránky nebo na přímo na sekretariátu školy. K žádosti o odklad povinné školní docházky nezapomeňte přiložit odborná vyjádření k nástupu školní docházky. Jestliže nestihnete odevzdat žádosti v určených dnech, přijmeme je rádi do konce dubna 2021. 

V případě, že si nemůžete přiložené dokumenty vytisknout, poskytneme vám je přímo ve škole. Ve dnech zápisu vás budeme očekávat od 8 do 15 hodin (ve středu 7.4. do 17 hodin). 

Po ukončení zápisu bude zveřejněn seznam přijatých žáků pod přidělenými registračními  čísly (obdržíte emailem) na našich webových stránkách www.mendelova.cz a na dveřích hlavního vchodu školy. Rodičům přijatých dětí zašleme na email také pozvánku (s odkazem na připojení) na online setkání rodičů s vedením školy a budoucími učitelkami žáků 1.tříd, kde představíme výukové přístupy v naší škole a zodpovíme vaše otázky. 

Poud máte nějaké další dotazy nebo nejasnosti k průběhu zápisu, kontaktujte prosím zástupkyni ředitelky školy Mgr. Radanu Klapkovou na telefonním čísle: 774 557 391 nebo prostřednictvím emailu: radana.klapkova@mendelova.cz  

Milí rodiče, velmi si vážíme toho, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu. Neustále zlepšujeme přístupy i kvalitu výuky, abychom byli školou bezpečnou, přátelskou a zároveň se děti učily potřebné dovednosti pro život. Zohledňujeme možnosti dětí a vytváříme prostor pro jejich zdravý růst a harmonický rozvoj. Máme důvěru, že naplníme vaše očekávání na školu, kde budou vaše děti spokojené a budou se učit rády.

Těšíme se na společná setkávání s vašimi dětmi i s vámi.

Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka školy