Kontakty

Vedení

Růžena Maršová
zástupce ředitele pro věci ekonomické

Podpora kvalitě výuky

Dominika Salamonová
Pedagogická asistentka v 6.A
Kateřina Kempná
Pedagogická asistentka na 1. stupni
Lenka Maluchová
Pedagogická asistentka ve 4.B
Marie Poloková
Pedagogická asistentka v 5.B

Učitel

Vychovatelé ŠD

Petra Dvorská
párová učitelka, vychovatelka školní družiny

Správní zaměstanci školy

Školní kuchyně