Kontakty

Vedení

Růžena Maršová
zástupce ředitele pro věci ekonomické

Podpora kvalitě výuky

Pavla Korynta
Pedagogická asistentka ve 3.B

Učitel

Vychovatelé ŠD

Petra Dvorská
párová učitelka, vychovatelka školní družiny

Správní zaměstanci školy

Školní kuchyně