Školská rada

Složení nové školské rady

Složení nové školské rady

V prosinci 2014 skončilo funkční období školské rady ve starém složení. Proto byl nově jmenován její člen zastupující město Karviná a v době třídních…

Více
Základní informace o školské radě

Základní informace o školské radě

V souladu se zákonem 561/04 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školským zákonem) se zřizuje při každé …

Více
Jednací řád školské rady ZŠ Mendelova

Jednací řád školské rady ZŠ Mendelova

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu se Zásadami pro zřizování školských rad při základních…

Více