Třídní učitel

Pavla Trojaková
E-mail:
pavla.trojakova@mendelova.cz
Dodatek ke jménu:
učitelka 1.stupně
Umístění:
přízemí oranžový pavilon
Konzultační hodiny:
v době před nebo po vyučování, vždy po osobní domluvě
Aprobace:
1.stupeň