Seznam všech ředitelů a učitelů

     Ředitelé školy

Čestmír Chytil

První ředitel naší školy se narodil v roce 1915 v Lešanech, okres Prostějov. Na Karvinsko přišel v roce 1945 z Kunštátu na Moravě, kde působil jako učitel. Ředitelem naší školy byl od jejího otevření v roce 1967 až do roku 1975, kdy odešel do důchodu. Pan Čestmír Chytil zemřel v roce 1981.

Jitka Šromová

Paní Jitka Šromová se narodila v roce 1934 v Brně. Ve školství působila od roku 1955, kdy začala učit na Základní škole na ulici Družby v Karviné – Novém Městě. Na zdejší školu nastoupila v roce 1973 jako zástupkyně ředitele školy. Ředitelkou školy byla v letech 1975 až 1989, kdy odešla do důchodu. Paní Jitka Šromová zemřela v roce 1998.

Bohumil Zmrzlík

Pan ředitel Mgr. Bohumil Zmrzlík se narodil 27. 4. 1956 v Přerově. Svou pedagogickou dráhu začal v roce 1980 na ZŠ Mendelova, následně působil rok na Základní škole na ulici Rudé armády (později nazvané ZŠ Slovenská) v Karviné – Hranicích. Následující 3 roky pracoval na Základní škole Žižkova v Karviné – Mizerově. Ředitelem ZŠ Mendelova byl od roku 1989 do 31. července 2020. Od 1. 1. 2016 byl rozhodnutím města Karviná vytvořen subjekt ZŠ a MŠ Mendelova - k základní škole Mendelova byly pod její vedení přidány MŠ U Modrého slona a MŠ Žižkova. Během svého ředitelování vyučoval ve škole Bohumil Zmrzlík českému jazyku a občanské výchově. Mimořádným způsobem se ve škole zasadil především o rozvoj čtenářských dovedností, podporoval ale také Hejného matematiku, badatelskou výuku či netradiční projektové dny všeho druhu.

Za ředitelování pana Bohumila Zmrzlíka se pro školu vžil v Karviné ale i v celé republice název MENDELKA. Svou školu totiž za každého ročního období vedl nejen velmi profesionálně a moudře, ale také úžasně pokorně a lidsky. Protože během svého ředitelování přivážel do školy desítky nejlepších pedagogických odborníků z celé republiky (nebo učitelé mohli vyjíždět za jejich vzděláváním), umožnil tak desítkám kolegů viditelný pedagogický růst. Na dobrém fungování školy a velmi lidské atmosféře v ní se společně s panem ředitelem Zmrzlíkem velkou měrou podíleli i jeho mnohaletí nejbližší spolupracovníci: paní Růžena Maršová (zástupkyně ředitele pro věci ekonomické 1990 - 2019) a pánové Oldřich Šnita (zástupce ředitele pro věci pedagogické do roku 2002) a Pavel Wojnar (zástupce ředitele pro věci pedagogické v letech 2002 - 2020).

Leona Mechúrová

Po odchodu pana ředitele Zmrzlíka do důchodu se stala od 1. 8. 2020 ředitelkou ZŠ a MŠ Mendelova paní Mgr. Leona Mechúrová, která ve škole pracovala již v letech 2008 - 2018 jako učitelka na 1. stupni základní školy.

 

   Pedagogové školy

Učitelé zdejší školy... Každý z nich se svým osobitým způsobem zapsal do její historie, každý z nich vtiskl do její podoby část svého já. Byli někteří, kteří tu pobyli jen krátce, jiní se do této školy - jakoby přitahováni jejím magnetizmem - i několikrát opakovaně vraceli, pro jiné se tato škola stala trvalou součástí jejich života. V jednom se ale většina z nich shoduje. Na roky prožité v této škole rádi vzpomínají. Na specifickou atmosféru "Mendelky", či "Mendelovky", nebo jak ji ještě jinak důvěrně oslovují, na atmosféru této školy (ač i tady bývaly a jsou problémy, potíže a střety, ostatně bez nich by se škola těžko posouvala dále) se totiž nezapomíná.

Učitelé, jejichž jména jsou v našem přehledu níže (a v příloze v PDF) uvedeni tučně, nesou tu nikdy nekončící pedagogickou štafetu na ZŠ Mendelova právě teď, právě v tomto školním roce.

Poslední aktualizace údajů 31. 8. 2020

Seznam pedagogů a školních psychologů ZŠ Mendelova v její historii od roku 1967:

                                            Od - do 

Adamovská Věra                   1973 – 1976

Anderlová Dagmar                 1971 – 1972

Badurová Marta                     1973 – 1974

Balarkevičová Olga                 1971 – 1972  

Baranová Linda                      2003 – 2005

Belica Zdeněk                        1973 

Blatoň Martin                       2007 –  

Blochová Blanka                    1973 – 1979  

Bodský František                   1970 – 1990  

Boháč Leopold                       1967 – 1970  

Boruňová Dana                      1973 – 1977  

Broda Michael                        2017  

Brožková Jana                        2004 – 2005

Brzósková Eva                       1971 – 1978                1989

Brzósková Barbora              2010 –  

Břenková Gabriela              2004 –  

Břenková Miluše                    1978 – 1979  

Burová Eva                            1981 – 1988  

Bystroňová Anna                   1971 – 1977  

Bystroňová Alena                  1983 – 1993  

Čarnecká Naděžda                 1967 – 1969  

Ćmoková Andrea                 1999 –  

Czyžová Kateřina                 2011 –  

Davidová Danuše                   1970 – 1972  

Dardová Irena                        2004 – 2005

Dočekalová Jana                    1996 – 1997  

Dordová Dagmar                   1974 – 1975

Drobíková Barbara                 2007 – 2012               2016 – 2017 

Dyboňová Dagmar                 1975 – 1976  

Dzierzawová Ludmila             1972 – 1973  

Fabianová Blanka                  2017  

Fabiánová Marie                    1979 – 1982  

Fišerová Libuše                      1970 – 1971   

Folwarczná Klára                1997 – 

Foksová Marie                       1978 – 1986  

Fúriková Zuzana                    1983 – 1987  

Fursova Joanna (psychol.)     2011 – 1916

Gabrielová Božena                 1968 – 1971  

Gavendová Dana                    1973 – 1974  

Gibejová Anna                       1984 – 1997  

Glacová Ludmila                   1972 – 1975                1980 – 1986        1989 – 1990

Glaserová Eva                        1968 – 1978  

Grycz Vladislav                     1968 – 1969  

Guziur Igor                            1996 

Hájková Soňa                         2011 – 2013

Hamrus Emil                          1996 – 1999  

Hankeová Karla                     1967 – 2002  

Hanusková Šárka                 1997 –  

Harok Pavel                           1985 – 1986  

Havránek Josef                       1968 

Hejnová Jana                          1984 – 1985  

Honzková Magdaléna            1978 – 1980  

Hošnová Jitka                         1969 – 1971  

Hrnčiarová Bugla Lucie        2010 – 2016 

Hubáčková Soňa                    1980 – 1981  

Hudeczková Fryderyka          1972 – 1975       

Huplíková Anežka                 1968 – 1969  

Chlebovčík Lumír                  1980 – 1981  

Chroboková Věra                   1972 – 1974  

Chytil Čestmír                        1967 – 1975  

Chytilová Soňa                       1972 – 1974

Illy Patrik                               2005 – 2009 

Illy Adéla                               2007 – 2013 

Ivánková Věra                        1976 – 1980  

Janíčková Dana                      1999  

Jankowská Lenka                   1994 – 1997  

Jáňová Pavla                          1993 – 1994  

Ježová Marie                          1970 – 1994  

Joklová Lenka                        1974 – 1975  

Jurčová Jarmila                      1970 – 1987  

Juščíková Lenka                  2018

Kabilková Jiljí                        1973 – 1976  

Kalivodová Ludmila              1969 – 1974  

Kapolková Jana                     1975 – 1983  

Kastnerová Andrea                2006 – 2007

Kaufmannová Marie              1971 – 1976     

Klapsiová Šárka                     1968 – 1969     

Klimszová Aneta                   2011 – 2012

Klouparová Anna                   1968 – 1998

Kmecová Lucie                      2012 – 2018

Knápková Barbora (psycholožka)     2016 –   

Knoppová Věra                      1974 – 1998     

Kocourková Anna                  1977 – 1978  

Kočí Ondřej                          2019 –

Kolomazníková Jaroslava      1981 – 1986  

Kolondra Tomáš                    1988 

Konderlová Miroslava           1981 – 1982  

Konečný Petr                         1972 

Kornasová Zdenka                 1973 – 1993

Kosteinová Marie                   1974 – 1975

Krucinová Graźina                2011 – 2012  

Křížová Věra                          1968 – 1993  

Kubíček Pavel                       1983 – 1984                2000 –  

Kubíčková Adéla                  2000 –

Kubinová Dana                      1977 – 1979  

Kucharczyková Pavla          2010 –

Labojová Marta                     1975 – 1977

Laštůvková Helena                1976 – 1982  

Lazarčíková Dagmar             1974 – 2012  

Lemberková Eva                    1970 - 1973 

Licek Jindřich                        1990 

Lišková Miluše                      1969 – 2009

Lipková Hana                         2009 – 2014

Lukszová Františka                1974 

Luzar Valter                           1984 – 1985  

Majętna Adéla                        2009 – 2010     

Malá Ludmila                         1970 – 1976

Maluchová Lenka                2016 –   

Mamulová Erika                   1967 – 1970  

Martínek Zdenek                    2009 – 2010

Masláková Andrea                 2013 –  2017

Mášová Michaela                   2003 – 2007

Matejková Kristína                2011 – 2012  

Mechúrová Leona                2008 –  2018        2020 –

Miarková Andrea                   1996 – 1997  

Mičátková Lucie                    2006 – 2007  

Michalisková Zdeňka            1977 – 1978  

Michníková Hana                   1971 – 1978  

Miksová Jindřiška                  1978 – 1981 

Milianová Božena                  1967 – 1968  

Mléčková Šárka                     2010 – 2013 

Mniazgová Marie                   1968 – 1970  

Molinová Libuše                    1972 – 1974  

Morcinková Kateřina          2007 –   

Morysová Julie                       1974 

Musialová Jana                      1975 – 1977  

Navrátilová Emílie                 1978 – 1979  

Neboráková Šárka                  1974 – 1976  

Němcová Jana                        1967 – 1968  

Němcová Milada                    1974 – 1983   

Niemczyková Renáta           2003 –

Nováková Květa                    1973 – 1975  

Nowaková Dagmar                1967 – 1976  

Olšanský Jindřich                   1971 

Opršalová Vlasta                    1975 – 1977  

Paciorková Ivana                   2002 – 2011

Pacholíková Libuše                1969 – 1990

Paluzgová Hana                     1974 – 1975  

Paszová Beata                        1997 – 1999  

Pašková Emílie                      1977 – 1978  

Paterová Anna                        1980 – 1981  

Patlochová Vladimíra            1972 – 1982  

Pazderová Jaromíra                1972 – 1974  

Petriková Ingrid                   1994 –   

Pietrowská Markéta               2010 – 2012

Poláčková Zuzana                1996 –   

Poledníková Eliška                1980

Popiolková Hana                    2012 – 2013

Průchová Anna                       1974 - 1982 

Pukowiecová Beata              1998 –

Pyszková Kristina                 2009 – 11  

Raszyková Emilia                 1997 –  

Raszyková Vlasta                   1968 – 1976  

Reiberová Věra                      1974 – 1975  

Rosmanitová Věra                 1968 – 1969  

Róžanská Alena                     1978 – 2008

Rutta Zdeněk                          1972 – 1974  

Rzeszutková Dana                 1973 – 2002                2004 - 2008

Sapíková Eva                         1972 – 2011

Semenský Jiří                         1974 – 1975  

Schrammová Petra                 2005 – 2008

Sikorová Karla                       1971 – 1981  

Skotnicová Ludmila               1967 – 1970  

Slíva Miloslav                        1968 – 1976  

Slívová Margit                       1971 - 1973 

Slovíková Martina                 2004 - 2005

Smutná Ludmila                     1973 - 1975 

Snopková Hana                      1975 - 1976 

Sobková Eva                          1980 – 2015 

Sochorková Vlastimila          1975 

Staňková Jiřina                       1969 - 1975 

Stankušová Alena                  1975 - 1976 

Stařičná Beatrice                  2010 –  

Stehnová Alena                      1974 – 1975  

Stempěn Petr                          1969 – 1984  

Strakrlová Mária                    1970 – 1973  

Strzelcová Mária                    1972 – 1977  

Suchánková Františka            1971 – 1973  

Sulková Květoslava               1974 – 1975  

Sušenová Drahomíra             1975 - 76 

Svačinová Zdeňka                  1975 – 1976  

Sychrová Dagmar                  1973 – 1975  

Sznapková Jelena                 2000 –  

Szyja Andrzej                        2001 – 2013 

Szymurdová Silvie               2002 –   

Šabacký Pavel                        1974 

Šebestová Jana                       1978 – 1997  

Ševčíková Helena                  1969 – 1970  

Šibor Pavel                             1975 – 1984  

Šlechtová Marie                     1971 – 1972  

Šnapková Marta                     1973 – 1989  

Šnita Oldřich                          1974 – 2002  

Šrámková Milena                   1967 – 1968  

Šromová Jitka                        1973 – 1989

Štěpánová Josefa                    1968 – 1970                1977 – 1978

Štípková Zuzana                    2010 – 2011

Štochlová Olga                       1969 – 1971  

Šubová Ludmila                     1993 –  2017

Táborská Blanka                    1968 – 1981  

Tesařová Zina                        1978 – 1979  

Tesařová Ivana                       1983 – 2016 

Tomanová Marie                    1975 – 1976  

Trojaková Pavla                   2002 –  

Tůma Jiří                                2008 – 2012

Tyleček Zdeněk                     1969 – 1973                1990 – 1996

Tyrlíková Jarmila                   1975 – 1978  

Urbancová Věra                     1971 – 1985  

Uvírová Dagmar                    1978 – 1980  

Vaclavíková Karolína            2017

Vala Alois                              1973 – 1975  

Valášková Božena                 1975 – 1976  

Valenta František                   1967 – 1969  

Valentová Zdenka                  1967 – 1971                            

Valošek Česlav                      1968 – 1985

Valuchová Jarmila                 1980 – 1981  

Varsányi Bronislav                1990 – 1991     

Varsányi Adrian                     1996

Veselý Michal                        2018 - 2019

Vichtová Nikolet                  2014 –  

Vlčková Jana                          1974 – 1975

Wojnar Pavel                          1993 – 2020

Woska Marian                        1990 – 1992  

Zajícová Danuše                    1976 – 1997  

Zarembová Jarmila                1970 

Zbožínková Jaroslava            1972 – 2013  

Zdráhalová Eva                      1978 – 1979  

Zedníková Libuše                  1967 – 1968

Zemanová Veronika             2012 –   

Zielinová Ekaterina             2016 –

Zlámalová Stanislava             1979 – 1982  

Zmrzlík Bohumil                  1980 – 1984                1985 – 1986                1989 – 2020

Zmrzlíková Květuše               1979 – 1987 

Znamenák Vladimír               1974     

 

            Pedagogické asistenky:

Blechová Petra Helena          2014 – 2016

Dvorská Petra                     2004 –

Chlebíková Kateřina           2018 –

Kempná Kateřina                2018 –

Kiedroňová Pavla                  2016 – 2018

Korynta Pavla                        2015 –  2018

Kukrechtová Lenka                2019 – 2020

Lankočová Zuzana              2019 –

Lanzendörferová Barbora  2015 –

Linzerová Pavlína                  2018 -2019

Mihaliková (Poloková) Marie        2014 –

Paličková Lenka                   2017 -  

Pitříková Nikola                    2013 – 2014   

Salamonová Dominika          2016 –  2019

Schneiderová Petra              2019 –

Vavříková Kateřina            2018 –

Veselková Nikola                  2013 – 2014

Walterová Hana                   2019 –  

 

            Vychovatelé školní družiny:

Andělová Gabriela

Dvorská Petra                        

Merková Miroslava

Morcinek Michal

Dříve ve školní družině pracovaly paní vychovatelky Brožová a Charvotová.

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies