Pohybovky

Aktuality

Kroužek Pohybovky určený pro 1. třídy se koná každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin. Vedoucí kroužku je Petra Dvorská. První kroužek proběhne 1. října 2019. Děti navštěvující školní družinu půjdou s vedoucí do tělocvičny a zpět.

Kroužek Pohybovky určený pro 2. třídy se koná každou středu od 14:00 do 15:00 hodin. Vedoucí kroužku je Petra Dvorská a Klára Folwarczná. První kroužek proběhne 25. září 2019.

Fotogalerie