Beseda se spisovatelem

1.3.2018 15:52 / Pavel Wojnar

Žáci 8.B a 7.B se dnes osobně setkali s talentovaným mladým spisovatelem Markem Šindelkou. Seznámili se s jeho díly, kde reflektuje zážitky z osobního, na svůj věk velmi pohnutého života. Inspirativní besedu připravilo Středisko hudby umění v Karviné-Fryštátě. Fotky zveřejnilo město Karviná na svých stránkách.