ŠVP Učící se škola

Náš ŠVP

Náš ŠVP

Podle našeho školního vzdělávacího programu " Učící se škola" jsme začali vyučovat v 1. a 6. ročníku od 1. září 2007. Celý proces výměny vzdělávacího…

Více
Charakteristika školy

Charakteristika školy

Základní škola, Mendelova je umístěna uprostřed sídliště Karviná – Hranice, postaveného v 60. a 70. letech 20. století.  Její poloha je velmi…

Více
Charakteristika ŠVP

Charakteristika ŠVP

Při tvorbě tohoto našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který jsme…

Více
Školní učební plán

Školní učební plán

Ve školním učebním plánu je vyřešena hodinová dotace jednotlivých vyučovaných předmětů na 1. a na 2. stupni. Upřesňujeme tu rovněž nabídku…

Více
Ukázka osnov - český jazyk

Ukázka osnov - český jazyk

Výuka předmětu Český jazyk a literatura směřuje zejména k rozvoji komunikativních kompetencí žáků, tedy jak ke kompetenci srozumitelně se vyjadřovat …

Více
Hodnocení žáků

Hodnocení žáků

Důležitou součástí našeho ŠVP je kapitola o hodnocení práce žáků. Žáci školy se postupně za pomoci pedagogických pracovníků učí objektivnímu…

Více
Autoevaluace školy

Autoevaluace školy

Autoevaluaci vnímáme jako důležitý nástroj, jehož prostřednictvím se naše škola stále učí. Při autoevaluaci školy nám totiž jde o co nejpřesnější…

Více
Příloha ŠVP - Klíčové kompetence

Příloha ŠVP - Klíčové kompetence

Hlavním vzdělávacím cílům, které jsme si vytýčili v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, odpovídá i výčet klíčových kompetencí (jak jsou v …

Více
Příloha ŠVP - Zásobník aktivit a metod

Příloha ŠVP - Zásobník aktivit a metod

Tuto část našeho ŠVP průběžně doplňujeme o některé z aktivit a metod, s nimiž se průběžně seznamujeme. Jejich popis dodržuje strukturu, která nám…

Více