Odhlašování obědů nemocným žákům

14.9.2021 12:18 / Leona Mechúrová

Jídlo ze školní jídelny jen první den nemoci. 

Vážení rodiče,

chceme Vás upozornit, že v souladu se zákonem je možno pro nemocné dítě vyzvednout jídlo ze školní jídelny v jídlonosiči pouze první den jeho nepřítomnosti ve škole.

Obědy na další dny nemoci však musí být u vedoucí ŠJ odhlášeny. Pokud se tak nestane, musí rodiče uhradit jejich plnou cenu (= 55,- Kč), tj. včetně provozních nákladů, které jsou jinak hrazeny ze státních prostředků. Tato úhrada je povinná i v případě, že by si toto jídlo (za plnou cenu) strávník neodebral.

Informace o platbách neodhlášeného stravného jsou rodičům posílány. Případný dluh za obědy (rozdíl mezi již zaplacenou sumou a plnou cenou) je nutné uhradit v kanceláři školy.