Změna v distanční výuce

5.1.2021 16:29 / Leona Mechúrová

Vážení rodiče,

stojíme na prahu nového roku 2021, který se nejeví epidemiologicky vůbec příznivě. Na vaše děti, naše žáky jsou již několik měsíců kladeny nové, velké nároky spojené s distanční výukou. Že je to výzva pro všechny zúčastněné, jsme si vědomi. My, učitelé si všímáme, jak žáci zvládají tuto výzvu, jak si plní úkoly, jak se jim daří skutečně dokládat, co se naučili. Protože nám záleží na jejich učení, snažíme se situaci stále vyhodnocovat a přizpůsobovat výuku potřebám žáků a jejich rodin a žáky v  učení podporovat.

S platností od pondělí 11.1. 2021 jsme se rozhodli, že budeme realizovat vyučování prostřednictvím G Meet hodin denně ve všech stěžejních předmětech na 1. i na 2.st.

Co to znamená?

  • Vyučování bude od 11.1. 2021 realizováno podle platného rozvrhu prezenční výuky.
  • Žáci budou mít povinnost se připojovat do všech hodin podle prezenčního rozvrhu přes odkazy v G Classroom učebnách.
  • Vyučovací jednotky nepřesáhnou 30 min, pak bude následovat přestávka (v délce 25 – 40min mezi vyučovacími jednotkami).
  • Vyučování tělesné, výtvarné a hudební výchovy bude probíhat jako nabídková činnost. Učitel bude s žáky online v kontaktu s nabídkou činností, zároveň bude vytvářet socializační a společenský online prostor pro kontakt se školou a spolužáky. Pro žáky bude připojení do těchto hodin zatím dobrovolné.
  • Odpolední vyučování probíhat online nebude.
  • Žáci vzdělávající se distančně si mohou po skončení vyučování vyzvednout oběd do jídlonosičů, nejpozději do 14h.

Pro distanční výuku platí tato pravidla: 

Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit a to tak, že: 

  • se pravidelně připojují k online hodinám podle rozvrhu prezenční výuky, při výuce mají zapnutou kameru a vypnutý mikrofon (učitel může omluvit ne příliš časté technické potíže, nikoliv však pravidelné odpojování se z výuky vypnutím kamery) 
  • spolupracují, konzultují a aktivně se zapojují do výuky podle pokynů učitele
  • plní pravidelně úkoly zadané učitelem, odevzdávají je ke kontrole učiteli včas a podle jeho pokynů, např. do G Classroom učebny
  • nepřítomnost na distančním vyučování je povinen zákonný zástupce omlouvat třídnímu učiteli do 3 dnů 

 

Máme důvěru, že tato změna přinese více radosti do učení v současných podmínkách dětem samotným, zlepší jejich přístup i výsledky v učení a uleví rodičům v podpoře dětí na vyučování.

 

Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka školy

V Karviné 5.1. 2021