Zápisy do ŠD a placení obědů na září

9.8.2019 12:17 / Bohumil Zmrzlík

Vyzvednout složenky k zaplacení obědů ve školní jídelně na září 2019 a zapsat děti z 1. až 5. ročníku do školní družiny můžete již  od 29. srpna!  (POZOR!  Do školní družiny se musí znovu zapsat i děti, které již školní družinu navštěvovaly.) Zapsat děti do školní družiny bude možné i na počátku školního roku (v pondělí 2. září od 8.00 do 17.00, další dny vždy od 12.00 do 16.00).

Jak vyzvednout složenky pro platbu obědů ve školní jídelně (u její vedoucí), tak přihlásit děti do školní družiny (ve stejné budově o patro výše) budete moci:

ve čtvrtek 29. srpna      od 8.00 do 17.00  

v pátek 30. srpna          od 8.00 do 17.00

v pondělí 2. září           od 8.00 do 17.00

Doporučujeme vyzvednout složenky na platbu obědů již v těchto dnech, jelikož v první školní den bývá velký počet zájemců o placení, takže je to pak časově náročné. Navíc ti, kteří nebudou mít obědy uhrazeny do 31. 8. 2019, se nemohou stravovat v jídelně první školní den.

Strávníci, jejichž obědy hradí rodiče inkasem, nemusí samozřejmě složenky vyzvedávat a obědy mají zajištěny již od 2. září 2019!

Složenky na obědy bude možno vyzvednout i v dalších dnech, vždy do 14.00. I v další dny platí to, že obědy dostanou děti teprve tehdy, až je mají uhrazeny!