Zajišťujeme péči o děti

30.12.2020 11:38 / Leona Mechúrová

Rozhodnutím hejtmana MSK je naše škola určenou školou k zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí

Od 4.1. 2021 do 10.1. 2021 zajišťujeme péči o děti rodičů vybraných profesí ve věku od 3 do 10 let, kteří jsou zaměstnanci

− bezpečnostních sborů;

− obecní policie;

− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

− příslušníci ozbrojených sil; − zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; − zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení; 

 

Pokud máte zájem o tuto službu, kontaktujte telefonicky nebo emailem Mgr. Radanu Klapkovou, zástupkyni ředitelky radana.klapkova@mendelova.cz nebo 774 557 391