Výuka od 4. ledna 2021

28.12.2020 11:54 / Leona Mechúrová

Prezenčně jen žáci 1. a 2. tříd. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Vážení rodiče,

od 4. ledna 2021 budou chodit do školy jen žáci 1. a 2. tříd.  Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Zároveň jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

Školní družina: bude v provozu pro žáky 1. a 2.tříd s dodržením podmínky homogenity skupin.

Školní jídelna: Žáci 1. a 2. tříd mají odběr obědů přihlášený. Prosíme rodiče, pokud o stravování nemají zájem, aby dětem obědy odhlásili. 

Ostatní žáci 3. - 9. ročníku mají obědy odhlášené. Obědy si mohou žáci vzdělávající se distančně odebírat výhradně do jídlonosičů a to v době od 12.40h do 14.00h. Pokud máte zájem o odebírání obědů během distanční výuky, přihlaste odběr telefonicky nebo emailem u paní vedoucí školní jídelny 28.12., 29.12., 30.12. v době 7h - 14.30h

Pro prezenční výuku platí tato pravidla: 

  • Žáci i všichni zaměstnanci mají ve všech prostorách školy i při výuce roušku, venku není potřebná při zajištění odstupu 2m
  • Zajišťujeme zvýšenou hygienu rukou, větrání prostor (prosíme rodiče, aby žáky vybavili vhodným oblečením - mikiny, nejen trička) 
  • Výuka probíhá bez zpěvu v HV, místo TV je zařazován pobyt venku bez sportovních činností. 

 

Pro distanční výuku platí tato pravidla: 

Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit a to tak, že: 

  • se pravidelně připojují k online hodinám podle rozvrhu G Meet hodin, při výuce mají zapnutou kameru a vypnutý mikrofon (učitel může omluvit ne příliš časté technické potíže, nikoliv však pravidelné odpojování se z výuky vypnutím kamery) 
  • spolupracují, konzultují a aktivně se zapojují do výuky podle pokynů učitele
  • plní pravidelně úkoly zadané protřednictvím učebny G Classroom a odevzdávají je ke kontrole učiteli včas 
  • nepřítomnost na distančním vyučování je povinnen zákonný zástupce omlouvat třídnímu učiteli do 3 dnů