Vysvědčení za 1.pololetí

19.1.2021 19:24 / Leona Mechúrová

Milí rodiče, ke dni 21.1. 2020 uzavřeme klasifikaci za 1.pololetí letošního šk.roku

Třídní učitelé již nyní seznamují žáky s výsledky pololetního hodnocení prostřednictvím online nebo telefonických konzultací, se žáky, kteří nemají dostatek podkladů pro hodnocení domlouvají osobní konzultace ve škole.

Pololetní klasifikace žáků bude do konce týdne zveřejněna v elektronické žákovské knížce u žáků 2.st. Žáci 1. a 2. tříd budou mít informace o hodnocení v deníčku nebo žákovské knížce, rodiče žáků 3. - 5.tříd se dozví hodnocení z mailu TU. 

Rodiče, kteří mají zájem konzultovat prospěch s učiteli prosím, aby kontaktovali konkrétní učitele prostřednictvím mailu ve tvaru jmeno.prijmeni@mendelova.cz a dohodli si online schůzku nebo telefonickou konzultaci. 

Pololetní hodnocení žáků naší školy proběhne za pomocí známek a zpětnou vazbou učitelů k žákům během rozhovorů. Při pololetním hodnocení zohledňujeme výsledky učení žáků během prezenční i distanční výuky, hodnotíme také snahu, zapojení se do online výuky, plnění úkolů, organizaci vlastního času a spolupráci s učiteli a spolužáky. 

Výpisy z vysvědčení za 1.pololetí může škola předávat do tří dnů od návratu žáků do škol. Žáci 1.a 2.tříd dostanou své pololetní vysvědčení ve čtvrtek 28.1. ve škole. Žákům 3. - 9.roč. předají výpisy z vysvědčení třídní učitelé v prvním únorovém týdnu ve škole, a to individuálně během svých konzultačních hodin. Žáci budou informováni a budou si moci výpisy vyzvednout. 

 

 Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka školy