Volby do školské rady

1.12.2020 10:48 / Leona Mechúrová

Volební období stávající školské rady končí, proto je nutné do nové školské rady zvolit zástupce zákonných zástupců žáků a zástupce pedagogů školy. Zástupcem města Karviné ve školské radě byla pro další období jmenována Ing. Martina Šrámková. Volby zástupce zákonných zástupců žáků do nové školské rady se budou konat prostřednictvím online formuláře, odkaz bude rodičům předám třídními učiteli v polovině ledna 2020

Žádáme všechny rodiče, aby zvážili návrhy na toho, kdo by mohl v nové školské radě po další tříleté volební období (do prosince 2023) zastupovat zákonné zástupce zákonných zástupců žáků. Své návrhy (jméno zákonného zástupce, jméno jeho dítěte a třídu, již navštěvuje, telefonní číslo navrhovaného kandidáta) prosím posílejte do 20.prosince 2020 na mailovou adresu ředitelky školy leona.mechurova@mendelova.cz

V reakci na současnou situaci ve školství rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s účinností k 29. 10. 2020 o plošném prodloužení funkčního období členů školských rad v případech, kdy by funkční období končilo v průběhu nouzového stavu. Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.