Uzavření škol od 1.3. 2021

27.2.2021 11:27 / Leona Mechúrová

Od pondělí 1.3. 2021 je škola uzavřena. Pro všechny žáky od 1. - 9. ročníku bude probíhat výuka distanční formou.

Žáci (nebo jejich rodiče) budou moci vyzvednout oběd do jídlonosičů po ukončení výuky od 11. 45 do 13.50h, obědy mají přihlášené ti, co je odebírali před jarními prázdninami. 

Důležité: Všem žákům 1.a 2. tříd byly obědy od 1.3. 2021 odhlášené, kdo z rodičů bude mít zájem o odběr obědů pro své dítě do jídlonosičů, ať oběd přihlásí emailem nebo telefonicky do pondělí 1.3. 2021 do 7h vedoucí školní jídelny. 

 

Školní družina bude vykonávat neodkladnou péči o děti vybraných profesí ve věku 3-10let, a to v době od 6 do 18 hodin. Rodiče, kteří mají zájem mohou službu využít okamžitě od pondělí 1.3. 2021. Školní družina bude od 6h otevřená, rodiče prosíme, aby přihlásili oběd ve školní jídelně (viz výše) 

Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou:

·         zaměstnanci bezpečnostních sborů,

·         zaměstnanci obecní policie,

·         zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

·         zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

·         sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

·         sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

·         zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

·         zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

·         zaměstnanci Finanční správy České republiky,

·         příslušníky ozbrojených sil,

·         zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

·         pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

·         pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

·         zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

·         zaměstnanci zařízení školního stravování,

·         zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

V případě dotazů k organizaci kontaktujte ředitelku školy Leonu Mechúrovou tel. 724 278 688 nebo zástupkyni ředitelky Radanu Klapkovou tel: 774 557 391