Upozornění ze školní jídelny

23.2.2018 08:23 / Bohumil Zmrzlík

Chceme opět upozornit rodiče našich žáků – strávníků ve školní jídelně, že je nutno stravné zaplatit vždy do 25. dne předchozího měsíce z účtu u peněžního ústavu nebo složenkou.

Dále upozorňujeme, že v souladu se zákonem je možno pro nemocné dítě vyzvednout jídlo ze školní jídelny v jídlonosiči pouze první den jeho nepřítomnosti ve škole. Obědy na další dny nemoci však musí být u vedoucí ŠJ odhlášeny. Pokud se tak nestane, musí rodiče uhradit jejich plnou cenu (= 53,- Kč), tj. včetně provozních nákladů, které jsou jinak hrazeny ze státních prostředků. Tato úhrada je povinná i v případě, že by si toto jídlo (za plnou cenu) strávník neodebral.

Telefonní spojení na vedoucí školní jídelny:  mobil: 739 667 194, pevná linka: 596 345 689

Email: jaroslava.raszyková@mendelova.cz