Složení nové školské rady

8.12.2017 15:28 / Bohumil Zmrzlík

Naše školská rada má nové složení!

Školská rada sehrává v životě školy důležitou roli, má významné pravomoci (viz na našem webu). Ve své práci se řídí svým jednacím řádem (viz příloha).

Při charitativním jarmarku a dni otevřených dveří dne 5. prosince 2017 probíhaly i volby zástupce zákonných zástupců žáků do nové školské rady. 70,5% hlasů v nich získala paní Kateřina Kempná, která je maminkou tří žáků naší školy (syna a dcery v III. A a dcery v VII. B), a navíc od listopadu v naší škole pracuje jako asistentka pedagoga. Zástupcem pedagogů byl opět zvolen pan Mgr. Pavel Wojnar a zástupcem města Karviné ve školské radě byl i pro další období jmenován Ing. Ladislav Šincl, který má v naší třídě III. A syna. 

 

Soubory ke stažení