Rozvíjíme mediální gramotnost

7.10.2019 15:10 / Pavel Wojnar

V pondělí 7. 10. 2019 přišel s žáky 9. ročníku besedovat v rámci občanské výchovy člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pan Ladislav Šincl. Cílem bylo podpořit rozvoj mediální gramotnosti u našich žáků.

Na škole rozvíjíme mediální gramotnost dlouhodobě a cíleně. Jako jedni z mála v České republice k tomu máme dokonce samostatný předmět mediální výchova v učebním plánu pro 6. ročník. Naši žáci mají navíc množnost sami tvořit také praktické mediální výstupy: např. přispívají do školního časopisu, mohou natočit reklamu, videoreportáž apod. Osmáci dokonce vyjíždějí na týdenní turistickomediální kurz, kde je na praktické aktivity více času.