První kronika ZŠ Mendelova

14.6.2017 09:04 / Bohumil Zmrzlík

První kronika naší školy zahrnuje v sobě školní roky 1967/1968, kdy byla škola otevřena, až 1974/1975. Kroniku má v současnosti ve své správě Okresní státní archív Karviná (jedna z poboček Zemského archívu v Opavě).

Celá kronika (i s fotografiemi) byla naskenována. Tyto skeny (jde je zvětšovat, aby byly čitelné!) najdete zde.

 

Kronika začíná mapováním zahájení činnosti naší školy:

Základní devítiletá škola v Karviné 8 – Mendelova ulice, byla vybudována nákladem 9 409 922 Kč. Je 21 třídní, tak zvaná pavilónová škola. Zřízena byla 1. září 1967 a vyučování v ní začalo 4. září 1967. Protokolem ze dne 1. 8. 1968, po odstranění různých stavebních závad, byla převzata do správy MěNV.

Při zahájení školního roku bylo na škole 10 tříd s 266 žáky. Byly 2 první třídy, 2 druhé třídy a 1 třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá a osmá třída. Během školního roku přibývalo dětí, a proto byla o pololetí a k 1. březnu rozdělena čtvrtá, pátá a šestá třída. Na konci školního roku 1967 – 1968 měla tedy škola 13 tříd s 319 žáky.

Během školního roku se vyskytovala řada provozních nedostatků, které byly způsobeny jednak stavební výrobou, jednak tím, že chybělo mnoho vyučovacích pomůcek, učebnice apod. Teprve během školního roku byly materiály doplňovány. Městský národní výbor stanovil rozpočet školy na dobu od 1. 9. do 31. 12. v celkové částce 52 850,- Kč, z toho 5 000 Kč na údržbu školy, 8 500 Kč na školní potřeby zdarma. (Sešity, výkresy, psací potřeby, které dostává každý žák zadarmo.) Vyučovalo se v tak zvaném jedenáctidenním cyklu, protože každá druhá sobota byla volná. To znamená, že rozvrh hodin byl rozpracován pro 11 dní s tím, že dvakrát v týdnu bylo odpolední vyučování. Celookresně to bylo úterý a čtvrtek. Postupem doby se prokázalo, že odpolední vyučování není výhodné, že to nese s sebou řadu organizačních nedostatků, že děti jsou unavené a příliš rozptýlené. Zejména rodiče na tyto nedostatky poukazovali. Správa školy požádala ONV školský odbor v Karviné o zrušení odpoledního vyučování a přičlenění těchto hodin k dopolednímu.  Tato změna byla povolena od 1. února 1968."

Chcete- li se podívat na pokračování, využijte naskenované verze tady