Projekt Obědy do škol

25.4.2019 15:54 / Bohumil Zmrzlík

I ve školním roce 2019/2020 bude naše škola zapojena do projektu Obědy do škol. Zájemci se musí přihlásit na Úřadu práce v květnu či červnu 2019!

Projekt Obědy do škol je organizován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nabízí pomoc rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem navštěvujícím základní školu nebo školu mateřskou stravování ve školní jídelně. Podpořené dítě musí být ve věku 3 až 15 let. Toto dítě musí mít nárok na příspěvek na živobytí v období potvrzování Úřadem práce, tedy v květnu a červnu roku 2019.

Znamená to, že pokud máte zájem o zapojení do tohoto projektu a máte nárok na příspěvek na živobytí, musíte v květnu nebo červnu 2019 požádat na Úřadu práce o možnost podepsat Potvrzení o zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Podmínky pro udržení podpory:

  • každá absence dítěte musí být řádně omluvena;
  • dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo v jídelně školy

Škola upozorňuje, že ve školním roce 2019/2020 bude zapojena pouze do tohotro programu, tzn. že již nebude využívat program organizace Woman for Woman (jak to realizuje v tomto školním roce).