Proč v září neznámkujeme?

3.9.2020 22:11 / Martin Blatoň

Milí rodiče,

v měsíci září nebudeme známkovat. Rádi bychom ve všech ročnících a předmětech nejprve zjistili, co se děti naučily během distanční výuky, co si pamatují, co zvládly a co si ještě potřebují osvojit. Budeme opakovat, procvičovat a ověřovat, na které stěžejní úkoly se ještě potřebujeme zaměřit, protože během výuky na dálku neměly děti dost příležitostí k procvičení.  Budeme děti podporovat v učení a motivovat různými formami zpětné vazby. Jsme přesvědčení, že to přispěje k jejich pohodě ve škole a v učení, k zamezení obav a stresu, že ještě něco nezvládly. Co si o tom myslíte?