Přihlášení dětí do školní družiny

17.8.2021 12:22 / Daniela Poddaná

Přihlášení a poplatky ve školní družině - šk. rok 2021/2022

 Poplatek za školní družinu ve šk. roce 2021/2022 činí měsíčně 100,- Kč.

               (80,- Kč družina + 20,- Kč pitný režim)

 

1. Poplatek za ŠD na září + říjen činí 200,- Kč, je nutné uhradit v hotovosti, při zápisu dítěte do školní družiny.

 

2. Dítě lze přihlásit do ŠD:

                 čtvrtek 26. 8. - od 10h - 17h

                   pátek 27. 8. - od 10h - 15h

                pondělí 30. 8. - od 10h - 17h     

                   úterý 31. 8. - od 10h - 17h                               

 

3. Družina musí být zaplacena na další měsíce:

  • listopad - leden = 300,- Kč platba do 31. 10. 2021
  • únor - červen = 500,- Kč  platba do 31. 01. 2022

 

4. Doplatek za ŠD proveďte v uvedených termínech nebo můžete platbu provést ihned na celý školní rok (800,- Kč).

                    

                  Na účet školy: 172 159 3349/0800

 

Variabilní symbol……(evidenční číslo dítěte - dostanete při zápisu ve ŠD)……

 

        Do poznámek uveďte vždy jméno dítěte a třídu.

 

    V nezbytně nutném případě v hotovosti u vedoucí ŠD !!!

 

Pokud nebude poplatek za školní družinu v termínu uhrazen, bude moci na základě této skutečnosti ředitelka školy (dle vyhlášky (MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání) rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

 

                                                                                    Mgr. Leona Mechúrová

                                                                                          ředitelka školy