Poslední školní deeéééén:)

29.6.2018 10:17 / Pavel Wojnar

Poslední den školního roku 2017-18 je tadyyyy!:-) Se školním rokem se v pátek 29. 6. 2018 nejprve společně rozloučili žáci 1. stupně. Krásný program pro ně připravili žáci 5.A a 5.B. V programu vystoupily také dívky z kroužku TK Belly a děti z 2.B. Hodně úspěchů přejeme páťákům, kteří odcházejí na osmileté gymnázium. Loučíme se s paní učitelkou Kateřinou Zielinovou. Přejeme jí vše dobré, hodně úsměvů v osobním životě i na škole v Orlové, kam v září nastupuje. Zastupovala na Mendelce dva a půl roku v hodinách angličtiny za paní učitelku Andreu Maslákovou, která se v září vrací po mateřské dovolené. Loučíme se s odcházejícími deváťáky a s Tomášem a Petrem Macurovými, kteří z Mendelky odcházejí na střední školy. Těšíme se na případná další setkávání. Ať se vám v osobním živiotě i na nových školách daříííííí. Všem žákům i zaměstnacům Mendelky přejeme krásné léto plné úsměvůůů:-)