Poplatek za školní družinu

24.8.2020 11:55 / Pavel Wojnar

Vážení rodiče, níže najdete informace, které se týkají placení a účasti dětí ve školní jídelně.

Poplatek za školní družinu ve šk. roce 2020/2021 činí měsíčně 100,- Kč.

(80,- Kč družina + 20,- Kč pitný režim)

 

1. Poplatek za ŠD na září + říjen činí 200,- Kč. Poplatek je nutné uhradit v hotovosti při zápisu dítěte do školní družiny.

 

2. Dítě lze přihlásit do ŠD:

od úterý 25. 8. - čtvrtek 27.8. - od 10h - 17h

pátek 28. 8. - od 10h - 15h

pondělí 31. 8. - od 10h - 17h

 

3. Družina musí být zaplacena na další měsíce:

- listopad - leden = 300,- Kč platba do 31. 10. 2020

- únor – červen = 500,- Kč platba do 31. 01. 2021

 

4. Doplatek za ŠD můžete také provést ihned na celý školní rok (800,-kč).

Na účet školy: 172 159 3349/0800

V nezbytně nutném případě v hotovosti v kanceláři školy.

 

Pokud nebude poplatek za školní družinu v termínu uhrazen, bude moci paní ředitelka (dle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání) rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny!!!