Poděkování rodičům

30.6.2021 16:12 / Leona Mechúrová

Krásné prázdniny všem :-) 

Milí naši rodiče, zákonní zástupci, babičky a dědové, 

za sebe a za své kolegy bych vám úpřimně ráda poděkovala za zaslané oceňující maily a zpětnou vazbu k naší práci během distanční výuky, kterou jste nám poskytli i prostřednictvím dotazníkového šetření Kalibro. Dvě třetiny z vás (konkrétně 235), kteří máte děti v naší škole, jste neváhali a usedli k počítačům, abyste vyjádřili spokojenost s tím, jak byla našimi učiteli vedena výuka v době uzavření škol. 

Ptali jsme se na to, jak vaše dítě zvládalo plnit zadané úkoly, jak se jim dostávalo zpětné vazby k jejich učení, jak smysluplně byly zadané úkoly, zda dětem vyhovovala forma zadané práce. S výsledkem hodnocení 78,8%, jak jste nám jej vyslali, jsme velice spokojeni. Skutečně jsme se snažili nabízet žákům pro učení vhodné příležitosti a naučit je všemu potřebnému i v podmínkách online výuky. Bylo to náročné pro nás pedagogy, pro žáky i pro vás rodiče. 

Milí rodiče, děkujeme, bez vás by to nešlo. Velice si ceníme vašeho přístupu, podpory a spolupráce v tomto školním roce plném výzev. Byli a jsme na jedné lodi, společně nám záleží na vzdělání "našich" dětí. Zvládli jsme to, jsme posíleni o nové zkušenosti. Dnes bylo rozdáno vysvědčení, žáci mají zasloužené prázdniny, pedagogové začínají čerpat dovolenou.

Přeji vám a vašim rodinám krásný čas dovolených, pěkné léto, hodně radosti a společných zážitků.
V září se těšíme na viděnou. 

 

Leona Mechúrová, ředitelka školy