Po deváťácích prvostupňoví.

14.5.2020 13:54 / Bohumil Zmrzlík

Po deváťácích, kteří se již od 11. května připravují ve dvou skupinách na přijímací zkoušky na střední školy, se od 25. května vracejí do školy i někteří žáci 1. stupně.

 

Jejich  činnosti v maximálně patnáctičlenných skupinách ve škole začne každý den dopolední vzdělávací částí. (Ranní družina není poskytována!) Po obědě, který pro zájemce připraví za běžnou cenu naše školní jídelna, pokračují zájemci z řad žáků ve stejně složené skupině i v odpolední zájmové činnosti.

 

Zákonný zástupce je povinen docházku svého dítěte přihlásit do 18. 5.2020.

Pro žáky, kteří nebudou školu navštěvovat, pokračuje distanční vzdělávání.

 

Zákonní zástupci těchto žáků dostávají nyní na své mailové adresy informační dopis, na který odpovídají s informací, zda mají zájem

  1. aby při splnění podmínek vyjmenovaných v informacích navštěvovalo jejich dítě školu,
  2. aby chodilo na oběd ve školní jídelně (týká se jen žáků chodících do školy),
  3. a případně do jakého času chtějí, aby jejich dítě bylo ve škole i odpoledne.

 

25. května musí žák do školy přinést podepsané Čestné prohlášení, které najdete v příloze. Bez tohoto podepsaného Čestné prohlášení se dítě nemůže zúčastnit aktivit ve škole.

 

Bližší informace o organizaci dne a rozvrhu skupiny, do níž bude konkrétní žák zařazen, bude rodičům třídními učiteli jejich dětí oznámeno po 19. květnu.

 

 

V příloze najdete text informativního dopisu, který rozesílají třídní učitelé rodičům všech našich žáků 1. stupně a formulář Čestného oznámení.