Oslavy 50 let ZŠ Mendelova

4.6.2017 17:52 / Pavel Wojnar

V sobotu 3. 6. 2017 jsme pozvali všechny žáky, rodiče, absolventy, bývalé zaměstnance a příznivce Mendelky na Mendel50párty! Proběhla tak první část oslav 50 let od založení naší ZŠ! Druhou část bude tvořit akademie v MěDK ve čtvrtek 8. 6. 2017.

Ve 13 hodin se ve škole sešli současní a bývalí zaměstnanci školy, aby si společně připili a popřáli do dalších let. Za město Karvinou přišel popřát pan náměstek Karel Wiewiorka. Pan ředitel Bohumil Zmrzlík předal hostům upomínkové grafické listy, které pro ně připravil pan učitel Pavel Kubíček. Velké překvapení pro všechny přítomné nachystaly absolventky školy - sestry Tereza a Kateřina Červené, které nejen poděkovaly za možnost chodit kdysi na Mendelku a učit se věci, které jinde nejsou běžné, ale představily také kratičká videa s absolventy, kteří vzpomínají na Mendelku...

Ve 14 hodin přivítal všechny příchozí rodiče, děti, absolventy i hosty pan ředitel Bohumil Zmrzlík. Děti z MŠ U modrého slona zahrály na flétničky a zazpívaly úvodní píseň a Mendel50párty byla zahájena. Před školu vyjel více než dvoumetrový dort, který vyrobily paní učitelky Kateřina Czyžová a Barbora Brzósková ve spolupráci s panem školníkem. Všichni zájemci z dortu dostali ochutnat narozeninové muffiny, připravené kuchařkami naší školní jídelny, a vydali se dovnitř i do okolí školy slavit.

Od 14.30 pro příchozí v tělocvičně vystoupili fotbalisti z MŠ Žižkova, kuchchtíci z 2.A, kovbojové ze 4.B, piráti z 5.A a tanečnice Nikola a Eliška z 6.A. Po ukázkách ze školní akademie vystoupili také vzácní hosté: parkouristé z Orlové, tanečnice Klára Hořáková, rope skipping (soutěžní skákání se švihadly) představily děvčata z Přerova.

Od 15 do 16.15 byly otevřené všechny učebny, v některých na hosty čekaly zajímavé aktivity - např. v kuchyňce příprava ovocného špízu, v chemii jednoduché pokusy, hraní na nástroje v hudebně, aktivity s roboty v PC učebně, ve výtvarce vyrábění záložek nebo v jazykových učebnách prezentace ze zájezdu do Vídně a Londýna. Po celé odpoledne byl ve škole obležení zábavný fotokoutek v 6.A, odkud si hosté odnášeli vytištěné fotky. Hosté si prohlíželi kroniky nebo staré školní časopisy, kupovali občerstvení, cukrovou vatu a upomínkové předměty ve školních stáncích. K zakoupení byl nový školní informátor i časopis Mendelíček.

Po celé odpoledne byl mezi návštěvníky akce velký zájem o adrenalinové atrakce: Free Jump - skok z 6 metrů do nafukovací matrace, mobilní lezeckou stěnu vysokou 8 metrů nebo o snowboard simulátor či fotbal v koulích. Nejmenší děti si užívaly na skákacích hradech, trampolíně, nechávaly si malovat tváře. Malé i velké zajímala živá zvířata: koně a poníci, ukázka psů městské policie doplněná o agility nebo cvičená domácí zvířata chovatele z Valašska. Hasiči zpřístupnili návštěvníkům svůj hasičský vůz. Každé dítě od nás navíc dostalo dárek – nafukovací balónek na tyčce. Zájemci si vyzkoušeli chůzi po laně a obdivovali triky Petra Dočkala ze Slackline Olomouc. Filip Dadej ukázal zájemcům mikromagii.

Oslavy byly spojené také s charitou, neboť část z jejich zisku se žáci a zaměstnanci rozhodli věnovat karvinskému vozíčkáři Milanu Janošovi na jeho potřebnou operaci. Žákovský parlament pod vedením paní psychložky Barbory Knapkové připravil např. stánek "Muffiny pro Milana".

Mezi účastníky akce byla také patnáctičlenná výprava žáků z partnerské ZŠ Hurbanova z Martina! Objevila se řada absolventů, kteří si přišli zavzpomínat se svými bývalýmu pedagogy. Omlouváme se těm, na které jsme třeba někdy neměli dost času, když jsme zajišťovali chod akce. Poděkování patří našim bývalým žákům (studentům Střední zdravotnické školy) Lukáši Piechoviczovi a Zdeňce Litrákové, kteří byli na akci přítomni jako zdravotní hlídka. Neformální setkání a povídání s absolventy probíhalo i večer v restauraci Trilobit. Nejpočetnější účast zaznamenali žáci bývalé 9.C (po devíti letech), kteří se svým třídním učitelem Andrzejem Szyjou vydželi slavit ze všech nejdéle..:-)

Děkujeme všem účastníkům akce za hojnou účast a jejich úsměvy. Děkujeme rodičům, kteří věnovali buchty a koláče do školního bufetu. Děkujeme pracovnicím školní jídelny za přípravu muffinů na narozeninový dort. Děkujeme pedagogům a dětem z našich mateřských školek U modrého slona a MŠ Žižkova za jejich vystoupení. Děkujeme všem zaměstnacům Mendelky, kteří zabezpečovali chod akce. Děkujeme organizátorům ze ZŠ Mendelova, kteří na přípravách akce pracovali mnoho týdnů předem. Jmenovitě děkujeme paní ekonomce Růženě Maršové, sekretářce Kateřině Pavlorkové, učitelkám Barboře Brzóskové, Kateřině Czyžové, Gabriele Břenkové, paní psycholožce Barboře Knápkové, panu učiteli Pavlu Kubíčkovi a panu řediteli Bohumilu Zmrzlíkovi. Za aktivní pomoc na akci děkujeme také bývalému učiteli Patrikovi Illymu, který nabídl pomoc a přišel prodávat občerstvení. 

Děkujeme podporovatelům a sponzorům akce: SRPŠ při ZŠ Mendelova, firmě ELTOM, s.r.o., Ostrava - Mariánské hory (panu Miškovičovi, který sponzorský dar ve své firmě domluvil), Shimano Czech republic, s.r.o. (Karviná), paní Taťáně Červené s rodinou a Městu Karviná, které akci podpořilo z Fondu primátora.

Pavel Wojnar, vedoucí organizačního výboru oslav