Organizace výuky od 30.11. 2020

24.11.2020 10:45 / Leona Mechúrová

Jak bude probíhat výuka od pondělí? Kteří žáci se vrátí do školy a kteří se budou dále vzdělávat distančně? 

V pondělí 30. 11. 2020 se vrací do školy žáci 1.stupně, žáci obou devátých tříd a žáci 6.A, 7.A, 8.A. Výuka bude probíhat podle rozvrhů hodin prezenční výuky pro jednotlivé třídy. Žáci i zaměstnanci musejí mít ve společných prostorách i během výuky na obou stupních školy zakryté dýchací cesty rouškou. Žádáme rodiče, aby vybavili žáky rouškami, případně mladším dětem přibalili do aktovky do družiny roušku náhradní. Roušky dětem pravidelně vyměňujte, desinfikujte. 

V distanční výuce budou pokračovat žáci 6.B, 7.B, 8.B. Změnu v rozvrhu distanční výuky zaznamenají hodiny, ve kterých bude probíhat online výuka přostřednictvím G Meet. Rozvrhy hodin, kdy se budou žáci připojovat do online hodin, zveřejní třídní učitelé do konce týdne. V dalším týdnu od 7.12. se 6., 7., 8. ročníky vymění, třídy A budou vzdělávané distančně a třídy B se vrátí na týden do školy. 

Výdej obědů:  

Od 10.45. - 11.30 - výdej obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky a žáky, kteří mají v týdnu distanční výuku. Žáci i zaměstanci si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče ještě v čase od 13.45 - 14.00h 

Od 11. 45 - výdej obědů pro žáky prezenční výuky a zaměstnance

Prosíme rodiče, aby přihlásili obědy u paní vedoucí školní jídelny, pokud stojí o stravování svého dítěte od pondělí 30.11.2020. Kdo hradí stravné složenkou, vyzvedněte si ji v kanceláři vedoucí šk. jídelny v tomto týdnu, denně od 6.30 - 14.30h 

Podrobné informace k organizaci výuky podle tříd předají nebo zodpoví dotazy rodičům a žákům třídní učitelé. Sledujte webové stránky tříd.