Ocenění paní ekonomky

12.6.2017 10:57 / Pavel Wojnar

V pondělí 5. června 2017 obdržela z rukou náměstka primátora Karviné pana Karla Wiewiórky ocenění paní ekonomka Růžena Maršová. Zřizovatel školy tak ocenil její dlouholetou kvalitní práci ve školství, kde pracuje od  roku 1982, v ZŠ Mendelova pak již od roku 1988. Po celou dobu své pracovní kariéry se zabývala oblastí ekonomiky, od 1. ledna 1995 pracuje v naší škole ve funkci zástupkyně ředitele pro věci ekonomické. 

 

 

Paní Růžena Maršová samostatným, aktivním a iniciativním způsobem řeší veškerou problematiku týkající se ekonomického, administrativního i provozního chodu školy. Kromě komplexního zajišťování financování organizace dlouhodobě zajišťuje a koordinuje různé (i velké investiční) akce údržby a oprav majetku školy.  Svou příkladnou činností se např. zasloužila o bezproblémový průběh velké rekonstrukce zdejší školy v letech 2009 a 2010, která dodnes patří k největším investičním akcím města. V současnosti napomohla hladkému sloučení zdejší školy s mateřskými školami Slovenská (U Modrého slona) a Žižkova od 1. ledna 2016.  

Gratulujeme!