Jak postupovat po oznámení výsledků přijímacích zkoušek?

11.6.2020 10:51 / Pavel Wojnar

 Vážení rodiče, posíláme vám informace o odevzdání zápisového lístku na střední školu. Informace jsou pod fotkou a v příloze.

Odevzdání zápisového lístku na stření školu

Zákon č. 135/2020 Sb.,** o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým
druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek.
K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky 8. 6. 2020 se nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku.

Předání výsledků z řádného termínu ředitelům středních škol – čtyřleté obory
Od: pondělí 15. června 2020 0:00

Do: pondělí 15. června 2020 23:59

Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na svých webových stránkách
do 1 kalendářního dne od tohoto data (tedy do 16. 6.!) Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel střední školy doručí rozhodnutí o nepřijetí dopisem.

Odevzdávání zápisového lístku - varianty, které mohou nastat po přijímacích zkouškách:

  1. Vaše dítě se dostane na obě střední školy (SŠ) – zápisový lístek odevzdáte na tu školu, kterou jste si vybrali do 23. června 2020.
    Doporučení: na druhou SŠ zavolejte, že tam vaše dítě nenastoupí (uvolníte tím rychleji místo těm, kteří se na onu SŠ nedostali).
  2. Vaše dítě se dostane na jednu střední školu (tu, na kterou chce jít studovat) – odevzdáte zápisový lístek do 23. června 2020.
  3. Vaše dítě se dostane na jednu střední školu (tu, na kterou nechce jít studovat) – musíte na tuto školu odevzdat zápisový lístek do 23. června 2020 a odvoláte se na SŠ, kde se nedostalo vaše dítě (doporučuji osobně zajít na SŠ a tam podat odvolání do 3 dnů ode dne, kdy vám bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí). Pokud se na odvolání dostane na SŠ, vyzvednete zápisový lístek ze SŠ, kde jste ho odevzdali (na základě přijetí na odvolání je SŠ povinna vám zápisový lístek vrátit) a podruhé ho odevzdáte na SŠ, kde vám dítě na odvolání přijali.Lhůta pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí se stanovuje na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.  
  4. Vaše dítě se nedostane ani na jednu střední školu – zápisový lístek si ponecháte a podáte odvolání (na jednu nebo obě SŠ) nebo vyberete jinou SŠ, kde jsou volná místa, která najdete na seznamu volných míst na adrese: https://www.msk.cz/cz/skolstvi/informace-o-volnych-mistech-ve-strednich-skolach-a-konzervatorich-40860/
    Po přijetí na SŠ tam odevzdáte zápisový lístek.

Soubory ke stažení