Jak dopadly letošní přijímačky

26.6.2017 15:54 / Bohumil Zmrzlík

Možná Vás zajímá, jak si vedli naši žáci při přijímacím řízení.

Kolik našich deváťáků se dostalo na střední školy? Všichni.

A kolik jde na školy s maturitou a kolik na střední školy bez maturity?

Letošní přijímací řízení na střední školy bylo organizováno prostřednictvím jednotných přijímacích zkoušek. Pro vycházející žáky v celé republice je připravovala organizace CERMAT, která je přímo řízená ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Kam se tedy naši žáci dostali?

V IX. A je 20 žáků: 15 z nich se dostalo na střední školy s maturitou, 5 na střední školu bez maturity.

V IX. B je 27 žáků: 25 z nich jde na střední školu s maturitou, 2 na školu bez maturity.

V součtu tedy ze 47 deváťáků odchází na školy s maturitou 40 (85,11%) žáků a na školu bez maturity 7 (14,89%) žáků.

 

Z žáků, kteří odcházejí na střední školy s maturitou se např. 9 žáků (= 19,15 % ze všech deváťáků) dostalo na gymnázia, 13 žáků na střední průmyslové školy a třeba dvě děvčata z IX. B se dostala (i díky úspěšným talentovým zkouškám) na střední výtvarné školy.

Na osmileté gymnázium odchází z pátých tříd tři žákyně.

Všem středoškolákům přejeme, aby se jim na nových školách dařilo, a hlavně plno radostí v celém jejich životě.