Den otevřených dveří

26.2.2020 16:01 / Pavel Wojnar

ZŠ Mendelova uspořádala v úterý 25. 2. 2020 pro všechny zájemce Den otevřených dveří. Dopoledne přišlo několik rodičů i se svými malými dětmi sledovat 1. a 3. vyučovací hodinu. Po viděných hodinách si hosté povídali o výuce a škole s pedagogy. Odpoledne od 14 do 15 hodin přišli někteří rodiče s dětmi omrknout naši školní družinu, děti si vyzkoušely několik družinových aktivit. Škola byla odpoledne pro návštěvníky otevřená od 15 do 17 hodin. Děti s rodiči navštívili zábavná stanoviště v různých koutech naší školy. Prohlédnout si tak mohli odborné učebny (např. jazykové, hudební, výtvarné výchovy či chemie), nahlédli do relaxační místnosti, k šatnám i do tělocvičny. Školní bufet nabízel všem příchozím povedené dobroty. Školou hosty navigovali a na stanovištích jim pomáhali starší žáci Mendelky.

Děkujeme všem pedagogům i žákům, kteří Den otevřených dveří na Mendelce organizovali. Velké ocenění si zaslouží hlavní koordinátorka dne - paní asistentka Kateřina Kempná. Děkujeme všem hostům Mendelky za návěštěvu školy.

Naše akce měla výborný ohlas i u jejích účastníků. Rodiče, s nimiž jsme mluvili, ji hodnotili velmi pozitivně. V mailové poště ředitele školy se např. objevilo následující poděkování ze strany jedné ze zúčastněných rodin:

Rádi bychom Vám i kolektivům základní školy a školní družiny touto cestou poděkovali za včerejší den otevřených dveří Mendelka dokořán. Jako rodiče předškolačky jsme tuto akci rádi využili.

Jak ukázková hodina, tak i prohlídka školní družiny a zábavné odpoledne spojené s komentovanou prohlídkou jednotlivých učeben školy nás i naše děti nadchly. Mendelka opravdu žije.

S potěšením můžeme konstatovat, že nejen díky spádovosti školy víme, kam povedou naše kroky při zápisu Alenky do první třídy.

Ještě jednou děkujeme za inspirativní den a přejeme Vám i celé škole hodně úspěchů.

S přátelským pozdravem

Jan a Lenka Šimerdovi