Čtvrtletní hodnocení

15.11.2020 22:20 / Leona Mechúrová

Vážení rodiče,

školní rok se posunul ke svému 1.čtvrtletí. Za běžných okolností bychom se spolu potkali ve škole na třídních schůzkách nebo konzultacích a vyhodnocovali bychom pokrok dětí v učení. Letos je to jinak. Ve čtvrtletí nebudeme žákům dávat známky a důvodů máme několik. Výuka na dálku nabízí méně příležitostí k procvičování a ke zvládnutí učiva, učitelé a žáci čelí různě fungující technice a kvalitě připojení. Úkoly, které žáci odevzdávají, často plní s dopomocí někoho dospělého anebo spolužáků. Ne všechny děti mají vhodné podmínky pro učení ve své rodině a podporu pro to, aby učení mohly zvládnout. Hodnotit známkou to, co se žáci v jednotlivých oborech ještě nenaučili, nepovažujeme za smysluplné. 

Naopak vidíme, jaký velký pokrok udělaly děti od jarní distanční výuky v práci s informačními technologiemi a v dovednostech spojených s plánováním si učení, plnění úkolů a termínů, ve spolupráci se spolužáky online – právě tyto dovednosti nová situace posílila velmi.

Jak budeme v 1. čtvrtletí hodnotit? Na 1.i na 2.stupni necháme žáky vyhodnotit, co se naučili, zaměříme se na dovednosti, které získávají během distanční výuky. Sebehodnocení proběhne prostřednictvím online formuláře. Třídní učitelé i další pedagogové na obou stupních školy s žáky povedou rozhovory k sebehodnocení na online třídnických hodinách.

Pedagogové v týdnu od 16.11. do 20.11. nabídnou rodičům příležitost informovat se o výuce, o prospěchu a zapojení žáka do výuky.

Milí rodiče, pokud stojíte o konzultaci, kontaktujte emailem jednotlivé pedagogy a požádejte o konzultaci, která může proběhnout telefonicky, online anebo od středy 18.11. 2020 i osobně za přítomnosti rodiče, žáka a pedagoga ve škole.