200 pedagogů na Mendelce!

31.7.2019 11:15 / Pavel Wojnar

Ve středu 17. 4. 2019 jsme za podpory projektu "Pomáháme školám k úspěchu" na ZŠ Mendelova zorganizovali další ročník velké vzdělávací akce pro pedagogy DIDACTICA MAGNA. Festivalu pedagogické inspirace se zúčastnilo přes 200 pedagogů z různých koutů České republiky, kteří se nejprve setkali na společném úvodu ve školní jídelně. Kromě ředitele pořádající školy Bohumila Zmrzlíka účastníky pedagogického setkání přivítal také náměstek primátora Karviné pan Andrzej Bizoń. Inspirativní přednášku "Nemusíš být špatným učitelem, aby ses mohl zlepšovat" o neustálé potřebě sledování dopadu práce pedagogů na své žáky měla PhDr. Hana Košťálová, která byla v březnu oceněna ministrem školství Robertem Plagou medailí za vynikající pedagogickou činnost. Následně se v průběhu celého dne každý účastník akce vydal postupně na 3 vybrané vzdělávací workshopy. Společným mottem všech 33 nabízených workshopů, které byly nabízeny napříč vzdělávacími obory, bylo „Sledujeme dopad naší výuky na učení žáka a učíme se z toho, jak být lepšími učiteli.“ Účastníkům byly kromě workshopů nabídnuty také praktické inspirující metodické materiály, pracovní listy, písemné přípravy hodin, žákovské výstupy, práce dětí apod. 

Polovinu workshopů vedli pedagogové pořádající ZŠ Mendelova. Na přípravě i realizaci festivalu (včetně vedení řady workshopů) se podíleli také pedagogové čtenářských škol Moravskoslezského kraje projektu "Pomáháme školám k úspěchu".

Celou organizaci velké vzdělávací akce na Mendelce připravovala a řídila paní Eva Mokrošová z Centra pedagogické inspirace ZŠ Mendelova. Velké poděkování za přípravu i realizaci akce si zaslouží všichni zapojení zaměstnanci ZŠ Mendelova: od ředitele školy Bohumila Zmrzlíka, přes sekretariát (Růženu Maršovou, Katku Pavlorkovou) a všechny pedagogy až po zaměstnance úklidu a pana školníka Jaroslava Odehnala. Kvalitní zvuk i obraz pro úvodní jednání 200 pedagogů v jídelně zajistili Martin Blatoň a Michal Veselý. Výborný oběd uvařily kuchařky naší školní jídelny. Vynikající svačinový raut pro účastníky vzdělávací akce zajišťovali studenti SŠTaS Karviná. Děkujeme. 

Děkujeme všem lektorům i účastníkům vzdělávací akce, ať přijeli z Prahy, Liberce, Krnova nebo přišli pěšky z Karviné, za velmi příjemné a inspirativní pracovní setkání.

Pavel Wojnar, zástupce ředitele ZŠ Mendelova