Zápisy do ŠD a placení obědů na září

19.7.2018 12:18 / Bohumil Zmrzlík

Vyzvednout složenky k zaplacení obědů ve školní jídelně na září 2018 a zapsat děti z 1. až 5. ročníku do školní družiny můžete již v týdnu od 27. srpna!  (POZOR!  Do školní družiny se musí znovu zapsat i děti, které již školní družinu navštěvovaly.)

Jak vyzvednout složenky pro platbu obědů ve školní jídelně (u její vedoucí), tak přihlásit děti do školní družiny (ve stejné budově o patro výše) budete moci:

v pondělí 27. srpna         od 10.00 do 15.00  

v úterý 28. srpna            od 10.00 do 15.00  

ve středu 29. srpna          od 10.00 do 15.00  

ve čtvrtek 30. srpna      od 10.00 do 17.00  

v pátek 31. srpna           od 10.00 do 15.00

Doporučujeme vyzvednout složenky na platbu obědů již v těchto dnech, jelikož v první školní den bývá velký počet zájemců o placení, takže je to pak časově náročné. Navíc ti, kteří nebudou mít obědy uhrazeny do 31. 8. 2018, se nemohou stravovat v jídelně první školní den. I v další dny platí to, že obědy dostanou děti teprve tehdy, až je mají uhrazeny!

Strávníci, jejichž obědy hradí rodiče inkasem, nemusí samozřejmě složenky vyzvedávat a obědy mají zajištěny již od 3. září 2018.

 

Obědy ve školní jídelně stojí:

   pro žáky 1. až 4. třídy 23,- Kč

   pro žáky 5. až 8. třídy 25,- Kč

   pro žáky 9. třídy 27,- Kč.

 

 Poplatek za školní družinu činí na měsíc 80,- Kč a 20,- Kč na zajištění pitného režimu. Při zápisu budeme vybírat poplatek za 2 měsíce, tedy 200,- Kč.