Stravování během distanční výuky

13.10.2020 23:28 / Leona Mechúrová

Žáci mají nárok na oběd za dotovanou cenu během distanční výuky.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem a to následovně:

Rodiče strávníků, kteří mají zájem o obědy pro své děti během distanční výuky, si přihlásí obědy telefonicky 596 345 689 nebo emailem jidelna@mendelova.cz

Pokud máte zájem odebrat oběd již ve středu 14.10. 2020, je zapotřebí přihlásit oběd nejpozději ráno do 7h telefonicky nebo emailem. Přihlášky přijímá paní vedoucí od 6h.

Žáci i zaměstnanci mají možnost oběd konzumovat v prostorách jídelny od 11.30h do 13h.

Po 13h probíhá výdej obědů do jídlonosičů.