Koronavirus aktuálně

18.3.2020 14:56 / Bohumil Zmrzlík

TUTO STRÁNKU SLEDUJTE PRUBĚŽNĚ!!! Informace tu stále doplňujeme!

Od středy 11. března 2020 je z důvodu prevence před šířením koronaviru zavřena naše základní škola, školní družina i školní jídelna!

Na základě nařízení Bezpečnostní rady státu z dopoledne v úterý 10. března je od středy 11.3.2020 zrušena kvůli koronaviru výuka na všech základních, středních a vyšších odborných školách v celé ČR. Toto uzavření škol bude až do odvolání (opět Bezpečnostní radou státu).

 

Informace pokračují pod obrázkem!

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD NAJDETE NA STRÁNCE O ZÁPISECH - TADY.

Je sice zrušena škola, ale ne vzdělávání!

Žáci dostávají od svých učitelů informace i úkoly prostřednictvím našich webových stránek. Proto prosím sledujte weby příslušných tříd!

Existují i různé portály nabízející cvičení na procvičování učiva, naši kantoři je znají a budou děti cíleně na určitá cvičení směřovat.

Chceme upozornit, že  na ČT 2 vysílají vždy v 9.00 pod názvem UčíTelka speciální zábavně vzdělávací program pro žáky 1. stupně, který nám připadá smysluplný! Více informací najdete na stránce ČT tady. Pro žáky druhého stupně Česká televize připravuje na 2. programu pořad tzv. Odpoledka - různé vzdělávací pořady, jejich program najdete i tady. Pro deváťáky pak každé úterý a čtvrtek na ČT 1 ve 14.00 dávají pořady Škola doma s přípravou na přijímačky!

 

TISKOVÁ KONFERENCE MINISTRA ŠKOLSTVÍ

Dne 23. března sdělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy na své tiskové konferenci, že v tuto chvíli pracuje ministerstvo se scénářem, že se žáci vráti do škol v druhé polovině května.

Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nejdříve 14 dní po znovuotevření škol. Jednotné testy, které připravuje organizace řízená přímo ministerstvem, by měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Budou však psány v jednom termínu místo dvou, které se plánovaly.

Ministr zároveň vyloučil, že by výuka ve školách pokračovala v červenci nebo v srpnu. "Žádný ze scénářů nepočítá s tím, že dojde ke krácení letních prázdnin," řekl mj. Plaga.

 

OŠETŘOVNÉ

Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi do deseti let, mají nárok na ošetřovné.  Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno  po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou nově mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let.

Žádost o ošetřovné vydává škola bezkontaktně - napište si žádost, v níž uvedete jméno dítěte a jeho rodné číslo,  na mail katerina.pavlorkova@mendelova.cz, nebo daniela.poddana@mendelova.cz, telefonujte na 596 311 919.

 

KOMUNIKACE SE ŠKOLOU

Komunikace probíhá pouze elektronicky (katerina.pavlorkova@mendelova.cz, nebo daniela.poddana@mendelova.cz, případně bohumil.zmrzlik@mendelova.cz) a telefonicky (základní škola 596 311 919).

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nejdříve 14 dní po znovuotevření škol. Jednotné testy, které připravuje organizace řízená přímo ministerstvem, by měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Budou však psány v jednom termínu místo dvou, které se plánovaly.

Každé úterý a čtvrtek vysílá ČT 1 od 14.00 pořad ŠKOLA DOMA, inspirativní televizní opakování a řešení záludností českého jazyka (úterý) a matematiky (čtvrtek) nejen pro žáky devátých tříd chystající se na přijímačky na střední škol

 

OBĚDY V JÍDELNĚ

Naše školní jídelna zrušila od pondělí 16. března vaření obědů do jídlonosičů k odběru tzv. "přes ulici". Strávníci byli o tom informováni již v pátek 13. března, když si svůj oběd odebírali. Toto naše opatření odpovídá nařízení vlády přijatému v noci z pátku 13. března na sobotu 14. března. Jídelna však dále zajišťuje obědy pro rozvážkový systém Sociálních služeb Karviná.

 

RADY PRO RODIČE

Do příloh přidáváme rady, jak mluvit s malými dětmi o koronaviru, a rady pro režim dne při vzdělávání doma (je tam i spousta odkazů na vzdělávací portály:  jen chci připomenout, že někdy je méně více, tedy spoléhejte hlavně na to, co zadávají Vašim dětem na domácí učení naši kantoři, to je cílené). Doporučujeme, aby pokud se nechtějí Vaše děti nudit, co nejvíce četly! Čtení napomáhá přirozenou cestou ke vzdělávání!

 
ZÁPISY DO 1. TŘÍD PRO ROK 2020/2021

Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat podle současného rozhodnutí ministerstva školství v termínech od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zápisu stanoví ředitel školy. MŠMT doporučuje upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (například prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Jak to bude na Mendelce,je tady.

 

VÝJEZDY A ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Podle našeho letošního plánu se měly v jarních a letních měsících uskutečnit tyto výjezdy našich žáků:  od 25. do 29. května měli jet osmáci na týdenní mediálně turistický pobyt, od 25. do 29. května měli jet naši druháci na školu v přírodě a od 15. do 19. června měli jet naši deváťáci na turisticko poznávací pobyt (voda a Praha). Vzhledem k současné situaci je pravděpodobné, že se tyto akce nebudou konat. Upozorňujeme rodiče, aby v tuto chvíli neplatili finanční zálohy na tyto akce (ty zaplacené Vám vrátíme).

 

Níže najdete:

1) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ vydané ministrem zdravotnictví, kterým se zakazuje od středy 11. 3. přítomnost žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

2) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ vydané ministrem zdravotnictví, kterým se zakazují od úterý 10. 3. od 18 hodin kulturní, sportovní i jiné akce, kterých se najednou účastní více než 100 osob.

3) Informace pro rodiče cizinců

4) Rady jak mluvit s malými dětmi o koronaviru

5) Rady k domácímu vzdělávání