GDPR - pověřenec pro ochranu osobních údajů

14.5.2018 11:05 / Bohumil Zmrzlík

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti  Nařízení Evropské unie známé pod zkratkou GDPR. Je to dosud největší soubor pravidel na ochranu osobních dat, který je reakcí na rychlý technologický rozvoj. Toto nařízení má zvýšit ochranu citlivých informací. Jako jiné organizace musí i naše škola postupovat v souladu se zásadami tohoto nařízení.

GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Lidé mají mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. Správci a zpracovatelé osobních údajů jsou povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

 Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Lenka Feberová, kontaktní údaje: e-mail poverenec@karvina.cz. 

 

Více informaci najdte tady.