Deváťáci již od 11. května

1.5.2020 12:17 / Bohumil Zmrzlík

Od pondělí 11. května bude v naší škole probíhat  intenzivní příprava na přijímací zkoušky na střední školy pro zájemce z 9. tříd. Tato činnost bude dobrovolná. Termín zkoušek však prozatím bohužel nebyl oznámen.

 

TUTO STRÁNKU SLEDUJTE PRUBĚŽNĚ!!! Informace tu stále doplňujeme!

Informace pokračují pod obrázkem!

 

 

 

Na základě nařízení Bezpečnostní rady státu z dopoledne v úterý 10. března je od středy 11. 3. 2020 zrušena kvůli koronaviru výuka na všech základních, středních a vyšších odborných školách v celé ČR. Toto uzavření škol se postupně začíná ukončovat!

První skupinou žáků, která se může do škol vrátit, jsou naši deváťáci. Od pondělí 11. května bude pro ně probíhat  intenzivní příprava na přijímací zkoušky na střední školy. Tato činnost je dobrovolná. Při rozhodování, zda mají do školy děti přijít, je nutné zvážit, zda nežijí ve společné domácnosti s rizikovou osobou ohroženou koronavirem. V učící se skupině bude maximálně 15 žáků. Do školy musí žáci přijít s vydesinfikovanými - vypranými a přežehlenými -  rouškami (minimálně dvěma – jednu jako náhradní by si měli vzít v sáčku nebo eurosložce). Nejpozději ve středu 7. května dostanou rodiče deváťáků od školy dopis s bližšími informacemi. Termín písemné jednotné přijímací zkoušky nebyl prozatím oznámen. Podle dřívějšího oznámení by zkoušky měly být nejdříve 14 dní po znovuotevření škol. Jednotné testy, které připravuje organizace řízená přímo ministerstvem, by měly mít stejnou formu a obsah jako v předešlých letech. Budou však psány v jednom termínu místo dvou, které se plánovaly.

Distanční výuka probíhá i nadále. Žáci dostávají od svých učitelů informace i úkoly prostřednictvím našich webových stránek. Proto prosím sledujte weby příslušných tříd!

Existují i různé portály nabízející cvičení na procvičování učiva, naši kantoři je znají a budou děti cíleně na určitá cvičení směřovat.

Chceme upozornit, že  na ČT 2 vysílají vždy v 9.00 pod názvem UčíTelka speciální zábavně vzdělávací program pro žáky 1. stupně, který nám připadá smysluplný! Více informací najdete na stránce ČT tady. Pro žáky druhého stupně Česká televize připravuje na 2. programu pořad tzv. Odpoledka - různé vzdělávací pořady, jejich program najdete i tadyPro deváťáky pak každé úterý a čtvrtek na ČT 1 ve 14.00 dávají pořady Škola doma s přípravou na přijímačky!

Stále platí již dříve oznámené informace:

Od 25. května být mělo žákům 1. stupně umožněno navštěvovat školu. Docházka nebude pro tyto děti až do konce školního roku povinná, jen dobrovolná. Školy by měly cca týden před tímto datem zjistit, kteří rodiče mají o to, aby jejich dítě školu navštěvovalo, zájem. Rodiče před umístěním dítěte do školní skupiny budou muset podepsat čestné prohlášení, že dítě nesplňuje kritéria rizikovosti a také, že ve společné domácnosti nikdo takový nežije. Zároveň učitelé, kteří patří do rizikových skupin, by se měli nadále věnovat pouze vzdálené výuce. (Rizikovými skupinami jsou zejména senioři a lidé, kteří mají dlouhodobé nemoci, jako jsou cukrovka nebo srdeční potíže.)

Pro první i druhý stupeň zůstává jako základ vzdálená výuka. Děti ve škole by se měly rozdělit do skupin po 15 dětech. Složení skupiny by se po celou dobu nemělo měnit. Pokud například v nějaký den na nepovinnou školní aktivitu do skupiny přijde polovina dětí, nebude se spojovat s žádnou jinou skupinou, i kdyby v ní také v daný den více žáků chybělo.  (Měly by se v nich řešit úkoly, které dnes děti dostávají na dálku tak, aby se žák vrátil domů a nenesl si ze školy úkoly nové.) Po dopoledni se skupina „plynule překlopí v něco jako školní družinu“. I tak ale nebudou slučovány děti z různých skupin. Za jakých podmínek bude umožněno školní stravování, se v současnosti řeší. Na fungování skupin by se měli (minimálně alespoň odpoledne…) podílet asistenti pedagogů a vychovatelé družiny.

nošení roušek ve skupinách by rozhodoval učitel, ve společných prostorech školy by bylo povinné. Naopak pokud budou děti sedět v lavicích po jednom a s dostatečnými rozestupy, roušky by mít nemusely.


druhého stupně základních škol (kromě žáků 9. tříd) ministerstvo stále počítá se vzdálenou výukou až do konce školního roku. Pokud bude situace příznivá, mohli by se i žáci těchto tříd v průběhu června potkat u občasných vzdělávacích aktivit nebo dojít na konzultaci za jasně daných podmínek.  

Ke klasifikaci na konci školního roku vydalo ministerstvo vyhlášku, která určuje zásady hodnocení. Budeme při něm především vycházet z výsledků práce žáků v době do uzavření škol, ale přihlížet i k aktivitě a kvalitě práce žáků při distančním vzdělávání.

Pokud se týká mateřských škol, o jejich otevření rozhodne zřizovatel.

Vše se samozřejmě může změnit podle aktuální epidemiologické situace.

 

VÝJEZDY A ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Vzhledem k současné situaci jsou zrušeny všechny školy v přírodě a výjezdy žáků plánované pro tento školní rok. Případně již zaplacené zálohy jsou rodičům postupně vraceny.

 

OŠETŘOVNÉ

Rodiče, kteří zůstali doma s dětmi do třinácti let, mají nárok na ošetřovné.  Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno  po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení.

Žádost o ošetřovné vydává škola bezkontaktně - napište si žádost, v níž uvedete jméno dítěte a jeho rodné číslo,  na mail katerina.pavlorkova@mendelova.cz, nebo daniela.poddana@mendelova.cz,              telefonujte na 596 311 919.

 

KOMUNIKACE SE ŠKOLOU

Komunikace probíhá pouze elektronicky (katerina.pavlorkova@mendelova.cz, nebo daniela.poddana@mendelova.cz, případně bohumil.zmrzlik@mendelova.cz) a telefonicky (základní škola 596 311 919). Rodiče jsou samozřejmě v bezkontaktním spojení s učiteli jejich dětí.

  

RADY PRO RODIČE

Do příloh přidáváme rady, jak mluvit s malými dětmi o koronaviru, a rady pro režim dne při vzdělávání doma (je tam i spousta odkazů na vzdělávací portály:  jen chci připomenout, že někdy je méně více, tedy spoléhejte hlavně na to, co zadávají Vašim dětem na domácí učení naši kantoři, to je cílené). Doporučujeme, aby pokud se nechtějí Vaše děti nudit, co nejvíce četly! Čtení napomáhá přirozenou cestou ke vzdělávání!

  

Níže najdete:

1) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ vydané ministrem zdravotnictví, kterým se zakazuje od středy 11. 3. přítomnost žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

2) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ vydané ministrem zdravotnictví, kterým se zakazují od úterý 10. 3. od 18 hodin kulturní, sportovní i jiné akce, kterých se najednou účastní více než 100 osob.

3) Informace pro rodiče cizinců

4) Rady jak mluvit s malými dětmi o koronaviru

5) Rady k domácímu vzdělávání