Školní družina

Základní informace o školní družině

Školní družina (dále jen ŠD) je určena pro žáky 1. – 5. tříd včetně. ŠD mohou navštěvovat i děti nezaměstnaných rodičů.

Poplatek ŠD činí měsíčně 100kč převodem na účet školy ( 80Kč + 20Kč pitný režim).

Pitný režim je zajištěn přístrojem na pitnou vodu s možností ochucení ovocným sirupem. Děti dostávají vodu do vlastních lahví.

Provoz ŠD: Od 6:00 do začátku vyučování a po vyučování od 11:40 – 16:00. Ráno jsou děti do školy odváděny vychovateli a po vyučování zase zpět ze školy do ŠD. (děti nejsou bez dozoru)

Děti je možno vyzvedávat nejlépe do 14:00 a pak po 15:00, protože od 14:00 do 15.00 probíhají vycházky a přímá projektová činnost. Děti nelze uvolňovat na základě telefonátu, pouze písemně a to e-mailem (druzina.mendelova@seznam.cz), nebo písemnou omluvenkou se jménem a datem. Dítě je povinno vždy nahlásit svůj odchod vychovateli, i když odchází s doprovodem.

Děti mají v šatně své určené místo, kde mají přezůvky a převlečení na ven. (doporučujeme dvoje přezůvky – jedny školní a jedny do ŠD)

Doporučujeme i přezůvky vhodné do tělocvičny, kterou v rámci ŠD děti pravidelně navštěvují.

V poledne po příchodu do ŠD odchází děti společně s vychovateli do školní jídelny a po obědě mají odpolední klid, kde mají prostor na relaxaci.

ŠD pro děti nabízí:

 • Stolní hry, soutěže                                       
 • Individuální hry
 • Tvořivé a kreativní hry
 • Výtvarná činnost, kreslení a malování
 • Pracovní činnost
 • Celodružinový projekt s odměnami
 • Čtení – čtenářský koutek
 • Stolní fotbal
 • Je kladen důraz na kamarádské vztahy, čas strávený se spolužáky.

Další akce ŠD během roku:

 • Návštěvy kina, divadla
 • vycházky
 • tělocvična
 • počítače
 • sáňkování
 • fotbalový turnaj
 • cvičná kuchyňka apod.

Dále pořádáme:

 • návštěvu blízké hájenky
 • výlety (Zoo, sklep strašidel, dvůr Olšiny)
 • exkurze
 • spolupráce s Regionální knihovnou – besedy

Veškeré informace o činnosti ŠD a pořádání akcí najdete průběžně na webových stránkách školy www.mendelova.cz v sekci ŠD (vlevo dole). Tamtéž naleznete fotogalerii o činnosti ŠD a proběhlých akcích. Rodiče dětí jsou také informováni o akcích e-mailem.

 Ve školní družině pracuje vedoucí vychovatelka Gabriela Andělová a vychovatelé Miroslava Merková, Michal Morcinek a Petra Dvorská

Kontakty: druzina.mendelova@seznam.cz, tel: 596363654 nebo na 702186423