Keramický kroužek

Aktuality

V 1. pololetí otvíráme pro děti 1. stupně kroužek KERAMIKY.

Žáci si v rámci kroužku vytvoří několik keramických prací.

 

V kroužku se budeme scházet v pondělí jednou za 14 dní od 14,00 do 16,00.

Kroužek bude zahájen v pondělí 30. září 2019 v prostorách keramické učebny s max. počtem 10 dětí.

 

Školné činí na půl roku 300 Kč a v ceně je zahrnut veškerý potřebný materiál. Je potřeba nosit pracovní oděv (stará košile nebo tričko) a případně pití.

 

Těším se na Vás

Lenka Maluchová

Fotogalerie