Rozpočty školy do roku 2024

24.11.2021 08:30 / Leona Mechúrová

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024

Rada města Karviné usnesením č. 2756 ze dne 16. 11. 2021 schválila návrh rozpočtu statutárního města Karviná na rok 2022, který obsahuje i návrhy příspěvků pro příspěvkové organizace. Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dle § 28a je příspěvková organizace povinna zveřejnit na svých internetových stránkách návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na schůzi Rady města Karviné, která se uskuteční dne 15. 12. 2021. 

Návrh rozpočtu na rok 2022, Podrobný rozpis pro návrh rozpočtu na rok 2022 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 najdete v příložených dokumentech.