Mendelácká vlajka

30.1.2018 12:50 / Pavel Wojnar

V úterý 30. 1. 2018 se sešli všichni žáci a jejich pedagogové o velké přestávce v tělocvičně školy, aby vytvořili a vyfotili českou vlajku. S nápadem využít barevný den školy, kdy žáci do školy přicházejí v předem určené barvě, přišel žákovský parlament. Dohodl se, že tentokrát všichni do školy přijdou v barvách národní vlajky. Náš stát letos přece slaví 100 let! Starostové tříd promysleli a propočítali rozměry vlajky, navrhli a do tříd roznesli informační plakáty. Potřebné rozměry v tělocvičně předem vyměřili a na podlahu nalepili žáci 8.A s panem učitelem Pavlem Wojnarem a paní psycholožkou Bárou Knápkovou, která byla hlavním dospělým organizátorem akce. Pak už jen stačilo, aby pan učitel Martin Blatoň vyšplhal s foťákem na basketbalový koš... Za úklid po akci děkujeme deváťákům.