Zápisy do 1. tříd do konce dubna!

11.4.2018 21:32 / Bohumil Zmrzlík

Do 1. třídy na naší ZŠ Mendelova můžete zapsat dítě do 30. dubna 2018. Zavolejte do školy a domluvte si schůzku s ředitelem školy! Telefon do školy: 596 311 919

Do první třídy se letos zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Pokud jste nemohli přijít k zápisům ve středu 11. dubna, můžete své dítě zapsat kdykoliv do 30. dubna (je třeba telefonicky předjednat).

Zároveň upozorňujeme, že letos musí zákonní zástupci, kteří požadují odložení školní docházky svého dítěte o jeden rok, přinést již k zápisům doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k delším objednacím termínům v PPP a SPC doporučujeme rodičům, kteří budou o odklad žádat, aby co nejdříve kontaktovali tato zařízení a dohodli si tam termín vyšetření školní zralosti jejich dítěte!

Jestliže máte zájem navštívit naši školu před zápisy, podívat se případně i do výuky, můžete svou návštěvu telefonicky domluvit na čísle 596 311 919.

Postup při žádosti o odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce přinese již na zápisy doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Postup při požadavku o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2018 do konce června 2019 může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2018/2019, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2012 je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP). Pokud je dítě narozeno v období leden – červen 2013, pak je nutné dodat i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný zástupce doloží k žádosti.

V příloze najdete aktuální seznam zapsaných dětí a dětí, u nichž ředitel školy rozhodl na základě žádosti jejich zákonných zástupců o odkladu povinné školní docházky.

 

Soubory ke stažení