Třída 5. A

Týdenní plán 1. 2. - 5. 2. 2021

31.1.2021 11:18 / Lenka Juščíková

I nadíle pokračujeme v distančním vzdělávání.

Rozdávání výpisu vysvědčení:

- pondělí 1. 2. od 13:00 do 14:00,

- úterý 2. 2. od 12:30 do 13:30

V tomto časovém rozmezí si můžete přijít kdykoli k žákovskému vchodu, kde vám bude předáno vysvědčení. Prosím, nezapomeňte si vzít roušku a myslete na rozestupy.

Kromě vysvědčení obdrží žáci i pracovní sešity do matematiky a českého jazyka - 2. díl, popř. si mohou zapůjčit (vrátit) knihu ze školní knihovničky.

Rozvrh distanční výuky

 

8:00 – 8:30

8:55 – 9:25

10:00 – 10:30

10:55 – 11:25

11:50 – 12:20

PO

ČJ (meet)

ČAS (meet)

M (meet)

---

--- 

ÚT

AJ (meet)

--- 

ČJ (meet)

M (meet)

--- 

ST

ČJ (meet)

M (meet)

AJ (meet)

--- 

DČ (meet)

ČT

ČJ (meet)

ČAS (meet)

 ---

M (meet)

--- 

M (meet)

AJ (meet)

ČJ (meet)

---

--- 

 

Na každou hodinu se připojujeme tak, abychom dodrželi začátek hodiny. Na hodinu máme nachystány pomůcky stejně jako ve škole. 

Jednotlivé hodiny trvají 30 minut, na konci může být zadaná krátká práce. Tu vypracujeme ihned.

Pokud by kdokoli z žáků měl zájem o individuální konzultaci, stačí když napíše mail žák nebo rodič a dohodneme přesný čas. Individuální konzultace mohou probíhat ve škole - 1 žák s učitelem.

 

Pro distanční výuku platí tato pravidla: 
Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit a to tak, že: 
  • se pravidelně připojují k online hodinám podle rozvrhu G Meet hodin, při výuce mají zapnutou kameru a vypnutý mikrofon (učitel může omluvit ne příliš časté technické potíže, nikoliv však pravidelné odpojování se z výuky vypnutím kamery) 
  • spolupracují, konzultují a aktivně se zapojují do výuky podle pokynů učitele
  • nepřítomnost na distančním vyučování je povinnen zákonný zástupce omlouvat třídnímu učiteli do 3 dnů