Třída 5. A

25. - 29. 1. 2021

24.1.2021 18:42 / Lenka Juščíková

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství.

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Školu prezenčně navštěvují jen žáci 1.a 2.tříd, ostatní žáci se vzdělávají distančně. 

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

29. 1. 2021 - Pololetní prázdniny

 

Matematika

- opakování učiva

- procvičování rovnic

- objem, obsah, převody jednotek

 

Český jazyk

- opakování pravopisu po obojetných souhláskách

- slovní druhy, podstatná jména

- popis osoby, charakteristika

 

Rozvrh distanční výuky

 

8:00 – 8:30

8:55 – 9:25

10:00 – 10:30

10:55 – 11:25

11:50 – 12:20

PO

ČJ (meet)

ČAS (meet)

M (meet)

---

--- 

ÚT

AJ (meet)

--- 

ČJ (meet)

M (meet)

--- 

ST

ČJ (meet)

M (meet)

AJ (meet)

--- 

DČ (meet)

ČT

ČJ (meet)

ČAS (meet)

 ---

M (meet)

--- 

---

---

---

--- 

---