Hýbánky - pohybové hry

Aktuality

Kroužek „ Hýbánky“ (pohybové hry) určený pro 1. a 2. třídy se koná každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin. Vedoucí kroužku je Petra Dvorská. První kroužek proběhne 29. září 2020. Děti navštěvující školní družinu půjdou s vedoucí do tělocvičny a zpět.

 

Kroužek „Hýbánky“ (pohybové hry) určený pro 3. třídy se koná každou středu od 14:00 do 15:00 hodin. Vedoucí kroužku je Petra Dvorská. První kroužek proběhne 30. září 2020.

 

Kontakty na vedoucí kroužku:

e-mail: petra.dvorska@mendelova.cz

mobil: 773 672 882

Fotogalerie