Kvalita - zdraví - přitažlivost

Rámcový program rozvoje školy pod názvem "Kvalita - zdraví - přitažlivost" jsme  v naší škole poprvé zpracovali v lednu 1993. Vyvrcholením jeho postupných inovací byla verze z června roku 2001, která se stala prvním projektem podpory zdraví na naší škole, díky němuž jsme byli přijati do sítě škol podporujících zdraví v České republice.

Po čtyřech letech  jsme vyhodnotili plnění tohoto programu a posléze v červenci roku 2005 jsme přijali jeho novou verzi. Současnou verzi našho programu jsme vypracovali na počátku školního roku 2011/2012. Hodně jsme v ní vycházeli z cílů našeho Projektu pedagogického rozvoje naší školy, kterým se řídíme v projektu "Pomáháme školám k úspěchu" (viz). Díky nové verzi programu Kvalita - zdraví - přitažlivost můžeme dále pracovat v síti škol podporujících zdraví.

Jak náš aktuální rámcový program vypadá, si můžete přečíst v příloze.